انجام فصل چهارم پایان نامه

انجام فصل چهارم پایان نامه

مشاوره و آموزش نحوه انجام فصل چهارم پایان نامه بعنوان مهمترین فصل پایان نامه
با تضمین تایید فوری اساتید

توسط ممتاز ترین محققین کشوری با ارائه راهکارهایی دقیق و فوری تا جلسه دفاع همراه و پشتیبان شمائیم[شماره کارشناسان شیفت 09195188784]

انجام فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه یکی از مهمترین بخشهای تحقیق است و در آن رکن اصلی پایان نامه که شامل تحلیل یافته های پژوهش و نتایج آماری است پرداخته می شود و چنانچه این فصل از پایان نامه اعتبار و کیفیت مطلوبی داشته باشد؛ می توانیم از موفقیت کل پروژه اطمینان داشته باشیم.
فصل چهارم پایان نامه زمانی نوشته میشود که فصول اول علی الخصوص فصل سوم پایان نامه مورد تایید اساتید واقع شده باشد. در رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، روانشناسی، مالی و …. برای این فصل غالبا به داده های آماری نیاز خواهیم داشت؛ در رشته هایی از قبیل مهندسی کشاورزی، ژنتیک، جانورشناسی و … نیازمند نتایج آزمایشگاهی خواهیم بود و در رشته های فنی و مهندسی نیز نیاز به محاسبات، شبیه سازی و … خواهد بود.

انجام فصل چهارم پایان نامه

محتوای فصل چهارم پایان‌نامه            

علت اینکه فصل چهارم پایان نامه مهمترین بخش است آنستکه در این فصل با روشهای تجزیه و تحلیل، اقدام به بررسی یافته های تحقیق خواهیم کرد. در قدم نخست بهتر است مقدمه‌ای نوشته شود و یک نمای کلی از پروژه تحقیقاتی ارائه شود و هدف و سازمان‌دهی فصل توضیح داده شود. بخش بعدی مربوط به یافته‌های توصیفی است که شامل داده‌های مرتبط با جنسیت، سن، تحصیلات و … نمونه‌ها است.
در قدم بعد به آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مورد نظر پرداخته خواهد شد. این قلب این فصل است، ارائه یافته‌ها باید بسیار مختصر و واضح باشد. در اینجا از نتایج آماری استفاده می‌شود و در جداولی ارائه می‌شود.
در آخر فرضیه‌های آزمون شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه‌ها تائید یا رد می‌شوند. این فرایند غالبا در فرایند انجام پایان نامه کارشناسی ارشد یکسان است.

نحوه نوشتن فصل چهارم پایان‌نامه

در انجام فصل چهارم باید به نکاتی بسیار مهم توجه شوند از جمه آنکه جداول، نمودارها، نمودارها و شکل‌های این فصل باید کاملا تفسیر شوند.
اطمینان حاصل شود که هر شکل و جدول و نمودار به وضوح و دقیق عنوان‌بندی شوند تا خوانندگان بتوانند به راحتی آن‌ها را شناسایی و درک کنند.
هرگز جدول، نمودار یا شکلی که قصد توضیح آن وجود ندارد ارائه نشود.
در مورد نتایج به دست آمده از قضاوت پرهیز شود.
ارائه باید با چارچوب نظری زیربنایی سازگار باشد.
باید به صورت ساده نوشته شود.
ذکر منابع ضروری نیست.
فصل چهارم باید با هدف مطالعه، سؤالات تحقیق، چرایی اهمیت مطالعه، نحوه ارتباط آن با نظریه‌های اساسی، بررسی ادبیات و بازتاب چارچوب مفهومی همسو
اشد. فصل چهارم نقطه اوج مطالعه محقق است و بیانگر بهترین تفکر و نحوه پاسخگویی محقق به سؤال تحقیقی است که در فصل اول پروژه تحقیقاتی فرموله و بیان کرده است.
باید توجه داشته باشید که فصل چهارم پایان نامه دقیقا مطابق با اهدافی باشد که در هنگام نگارش پروپوزال به آنها اشاره کرده بودید و اساسا در فصلهای پایان نامه ترجیحا بهتر است که از پروپوزال عدول کنید.

نمونه فصل چهارم پایان‌نامه

نمونه زیر سرفصلهایی از فصل چهارمش پایان‌نامه‌ آقای هـ.باقري به استاد راهنمایی دکتر ج. مرادي است. توجه داشته باشید که ساختار فصل چهارم ممکن است با توجه به موضوع؛ روش تحقیق، داده های آماری، نرم افزارهای تجزیه و تحلیل و … با هم متفاوت باشد و سرفصلهای زیر فقط جهت آشنایی عزیزان با یک نمونه از فصل چهارم رشته مدیریت است:

فصل چهارم
مقدمه
آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
خلاصه فصل

اهمیت فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که بدنه اصلی تحقیق است. در این فصل دانشجو تمام یافته‌هایی که در طول چند ماه در مورد آن تحقیق کرده است را بیان می‌کند همچنین به تمام سؤالاتی که در تحقیق بیان شدند جواب داده خواهد شد و فرضیات مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
اهمیت فصل چهارم تا این اندازه است که این فصل به تنهایی می تواند مبنای اصلی ارزیابی کیفیت و سطح علمی پایان نامه باشد و برای استخراج مقاله از پایان نامه؛ قطعا بایستی این فصل به سرانجام مطلوب رسیده باشد تا بتوانید راجع به مقاله اقدام کنید

نگاهی به فصل چهارم پایان نامه حقوق خصوصی

شاید بتوان گفت ساختار پایان نامه حقوق نسبت به بسیاری از رشته های دیگر از ساختاری متفاوت برخوردار است.  پایان نامه حقوق بدلیل آنکه یک پژوهش تحلیلی و مطالعاتی است و عمده تحقیق به روش کتابخانه ای است؛ فاقد اطلاعات آماری یا نرم افزاری است و هدف اصلی پژوهش در تمام فصول آن جاری و ساری است. در انجام پایان نامه حقوق خصوصی؛ مطالعات وسیع و گسترده پیرامون موضوع و نقد مطالعات پیشین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از بهترین موسسات پژوهشی بخواهید:

معرفی بهترین موسسه انجام پایان نامه مدیریت
مشاوره در انجام پایان نامه مدیریت؛ حساسیتهایی دارد که خارج از توان تخصصی موسسات کم تجربه است. برای این امر مهم معتبرترین موسسه سطح کشور را انتخاب کنید.

انجام تضمینی پایان نامه مهندسی صنایع
بدلیل وجود ضعفهای متعدد در سیستم آموزشی کشور؛ بسیاری از دانشجویان رشته مهندسی صنایع در انجام پایان نامه شان مشکل دارند که گاها این چالشها باعث ایجاد نا امیدی و یاس می شود بطوریکه انجام پایان نامه؛ مشکلی غیر قابل حل به نظر می رسد با این حال مجتمع طرح و دانش جایی است که مشاورین ممتاز و دلسوز برای نجات این دانشجویان وارد عمل می شوند.

نحوه نوشتن فصلهای پایان نامه روانشناسی
  مرکز تخصصی پایان نامه روانشناسی با بهره مندی از برجسته ترین پژوهشگران این رشه در سطح کشور آمادگی دارد در زمینه مشاوره آموزشی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، همراه و در کنار دانشجویان عزیز این رشته باشد.

انجام صفر تا صد پایان نامه تاریخ
موسسه دانش داران؛ کارگروه تخصصی مشاوره پایان نامه تاریخ است که بیش از 15 سال سابقه حمایت موثر از دانشجویان عزیز این رشته را در کارنامه خود دارد و با هدایت دانشجویان این رشته در مسیر درست نگارش پایان نامه و دفاع از آن خدمات ارزنده ای را ارائه کرده است.  ما افتخار داریم که در انجام بیش از پانصد پایان نامه ارشد و دکترا، بصورت شبانه روزی در کنار دانشجویان رشته تاریخ بوده ایم.